CVProfík.sk

CVProfík - Často kladené otázky ohľadne písania zivotopisov.


Navigácia:  Úvod > Kontakt > Často kladené otázky

Často kladené otázky

Každý si vie najlepšie napísať svoj životopis /CV/ sám. Prečo by som mal využiť pri písaní pomoc niekoho iného?
Pravdou je, že napriek tomu, že píšete o sebe, o svojich pracovných skúsenostiach, vzdelaní atď. je náročné napísať si životopis, ktorý obsahuje potrebné a dobre formulované informácie. Potrebujete poznať, čo zamestnávateľa zaujíma a najmä prezentovať sa formou, ktorá Vás dostane na tú kôpku životopisov, o ktorých má personalista záujem zistiť viac pri osobnom pohovore. Okrem toho je to časovo náročné a je tiež ťažké o sebe písať nestranne.

Platím rovnakú cenu za životopis, ktorý má jednu stranu, alebo päť strán?
Cena sa neodvíja od počtu strán, ale je pevne stanovená. Moderný životopis by nemal byť dlhší ako dve A4 strany, aj v prípade dlhoročných skúseností. Personalisti nemajú čas čítať dlhé eseje, potrebujú sa o Vás v krátkosti dozvedieť, či ste ten správny kandidát na hľadanú pozíciu a stojí zato sa s Vami stretnúť. To isté platí aj o sprievodnom/ motivačnom liste. Ten by však nemal byť dlhší ako jedna strana.

Nemám doma internet. Ako bude prebiehať naša spolupráca?
Napriek tomu, že cez emaily je komunikácia rýchlejšia, vieme vyhovieť aj tým, ktorí túto možnosť nemajú. Po telefonickej dohode Vám zašleme dotazník poštou domov. Po vyplnení nám ho adresujete späť. Ďalší krok je telefonická konzultácia, počas ktorej si vyjasníme Vaše ciele, oblasť /oblasti/ na ktoré sa chcete zamerať v hľadaní práce. Do troch dní Vám potom expedujeme Vaše nové dokumenty.

Načo slúži telefonická konzultácia, keď k vyhotoveniu novej žiadosti o prácu budete mať odo mňa podklady ako je môj pôvodný životopis?
Zhotoviť kvalitný životopis, ktorý bude /v dobrom slova zmysle/ „vytŕčať“ z radu ďalších 100, alebo aj viac prihlášok nie je jednoduché. Preto sa takmer vždy nájde oblasť ktorú je potrebné ešte prekonzultovať, aby sa predišlo nepresným informáciám. Okrem toho Váš terajší životopis nám nemusí poskytnúť dostatočné informácie.

Chcem sa prihlásiť na pracovné pozície v rôznych odvetviach. Bude mi stačiť jeden Vami vyhotovený životopis?
Pokiaľ chcete byť zaujímavým kandidátom, je správne životopis naformulovať na oblasť, alebo profesiu, kde sa máte záujem uplatniť. V každom prípade je potrebné reflektovať realitu. Iné zručnosti a schopnosti je potrebné zvýrazniť na pozícií administratívneho pracovníka, iné ako kandidát ašpirujúci na strojného inžiniera a opäť iné na poste zdravotnej sestry. Pokiaľ ale máte takúto požiadavku, vieme Vám poradiť bez toho, aby sme vyhotovovali niekoľko dokumentov. Závisí to od konkrétnej situácie a požiadaviek klienta.

Som absolvent a mám iba krátku /alebo žiadnu/ pracovnú prax. Ako mi budete vedieť zhotoviť žiadosť do zamestnania (rozumej CV a sprievodný list) ?
Je to samozrejme ťažká situácia, ale určite nie neriešiteľná. Aj u mladých ľudí bez praxe sa je o čo oprieť. Dlhoročné pracovné skúsenosti nehrajú vždy tú najdôležitejšiu úlohu, na základe ktorej si zamestnávateľ vyberá. Preto nepremárnite šancu zaslaním nedostatočne vypracovanej žiadosti. Pre absolventov s krátkou pracovnou praxou máme navyše zvýhodnené ceny.

Mám dlhoročné skúsenosti, vzdelanie aj potrebné zručnosti v odvetví, v ktorom sa uchádzam o pracovné miesto. V životopise mám všetko uvedené, no na pohovor ma nepozvali. Ako mi viete pomôcť?
Neoslovili ste zamestnávateľa Vašou žiadosťou dostatočne napriek tomu, že máte pocit, že práve Vy ste ten správny kandidát. Nie je dôležité iba stroho vymenovať, čo všetko ste v predchádzajúcich zamestnaniach vykonávali. Je dobré uvedomiť si, že zamestnávateľ sa pozerá na kandidáta z pohľadu- bude vedieť naplniť naše očakávania? CVProfík Vám pomôže s napísaním atraktívnej prezentácie v podobe životopisu.

Ak Vám pošlem podklady o svojej osobe nevyhnutné na vypracovanie prihlášky do zamestnania /t.j. CV, alebo sprievodný list/, je nevyhnutné vyplňovať aj dotazník?
Pamätajte, že čím viac informácií o Vás máme tým viacej priestoru nám dávate na kvalitné zhotovenie dokumentov. Sekcie, ktoré máte dostatočne rozpísané nemusíte znova vyplňovať v dotazníku.

Budem mať priestor na spätnú väzbu a prípadné komentáre po vyhotovení mojich nových dokumentov?
Áno, CVProfík má záujem na tom, aby Vám nové dokumenty „sedeli“. Klient má čas si novovytvorené materiály preštudovať a do troch dní nás písomne informovať o prípadných výhradách.

Prečo mám zamestnávateľovi posielať spolu so životopisom aj sprievodný /motivačný/ list?
Keďže sa s recruiterom /pracovníkom ľudských zdrojov, alebo personalistom/ nevidíte, v sprievodnom liste sa má človek možnosť stručne predstaviť. V tejto jednosmernej komunikácií má pisateľ priestor usporiadať svoje zdôvodnenia o vhodnosti na danú profesiu. Okrem toho spĺňa funkciu žiadosti o prijatie. Je to preto vitálna časť prihlášky, i keď v porovnaní so životopisom je na druhom mieste.