CVProfík.sk

CVProfík - Nsporný význam životopis u a motivačného listu. Práca a kvalitný štrukturovaný životopis.


Navigácia:  Úvod > Ako na to? > Zaujimavé články > Nesporný význam životopisu a motivačného listu

Nsporný význam životopisu a motivačného listu

Pokiaľ si hľadáte novú prácu, „životopis“ a „sprievodný“, či „motivačný list“ sa stanú pre Vás počas tejto doby často skloňovanými slovami. Prečo sú tieto dokumenty také dôležité? Ako vyzerá dobre napísané CV? Ako si získať priazeň zamestnávateľa? Toto sú pravdepodobne otázky, ktoré Vám budú víriť hlavou a odpovede zaujímajú všetkých, ktorí sú odhodlaní zabodovať.

Životopis, resp. Curriculum Vitae /CV/ je základný dokument tvoriaci prihlášku do zamestnania. Forma a štylizácia tohto dokumentu prešla vývinom od slohovitého typu zahŕňajúceho veľa osobných údajov až po dnes používaný štruktúrovaný, v ktorom sa uvádza oveľa menej osobných informácii. Je viac pracovne naladený, podčiarkujúc skúsenosti a schopnosti, ktoré ponúkate potencionálnemu zamestnávateľovi. Sprievodný list Vám zase môže značne pomôcť vyčnievať z radu tým, že v ňom argumentmi podporíte informácie uvedené v CV. Pokiaľ chcete zaujať, mal by byť osobitý a napísaný vlastnými slovami bez toho, aby bolo z neho cítiť šablónu používanú stovkami ľudí. Gramatická správnosť je samozrejmosťou.

Oba dokumenty sú nesmierne dôležité, pretože do veľkej miery ovplyvnia Vašu úspešnosť sa zamestnať. Pozrite sa na to z pohľadu zamestnávateľa, ktorý potrebuje obsadiť voľné pracovné miesto. Na inzerciu zareaguje hromada uchádzačov, z ktorých si má zamestnávateľ vybrať hŕstku najzaujímavejších, ktorú pozve na osobný pohovor. Tých niekoľko kandidátov si vyberá práve na základe kvality obsahu a formy dokumentov, ktoré zašlete. Na začiatok je to teda jediná šanca ako sa prezentovať a ovplyvniť záujem zamestnávateľa.

Dôležitý aspekt dobre napísaného životopisu je vyzdvihnutie do popredia silných stránok Vášho doterajšie pôsobenia a schopností. Správne zosúladenie týchto informácií vytvorí atraktívnu dokumentáciu. A to je prvý krok k novej práci. Dôležité však je, že i obsah a štandardné časti životopisu sa prispôsobujú rôznym pracovným pozíciám. Vyvarujte sa prílišného zovšeobecňovania v snahe všestranného použitia dokumentov. Zamestnávateľ si rád o Vás prečíta konkrétne fakty, ktoré pomôžu jeho predstave ako by ich mohol zúročiť.

Častú chybu robia uchádzači v nadmernom používaní vzorov z internetu, z ktorých mnoho je neúplných, či priam nevhodných. Dokumenty strácajú na originalite, nie sú zdôraznené dôležité informácie, často sú vynechané podstatné časti. Dajte si preto záležať, aby prvý dojem nebol zároveň aj posledný.

© 2009 CVProfík