CVProfík.sk

CVProfík - Strukturovaný životopis je Vaša prvá šanca zaujať a nájsť si zamestnanie. Vyhraj konkurz do práce.


Navigácia:  Úvod > Naše služby > Prečo investovať do životopisu

Prečo investovať do životopisu

„Životopis je žiadateľova prvá šanca ako na človeka zodpovedného za prijímanie zapôsobiť. Chyby v životopise môžu u zamestnávateľov vytvoriť dojem, že nedostatky sa budú objavovať rovnako aj v práci.“ Kathryn Bolt, prezidentka spol. Accountemps

Aj keď dnes nájdete veľké množstvo informácií ako postupovať pri vyhotovovaní životopisu, či sprievodného listu, sú to rady ktoré môžu skúsenému pisateľovi pomôcť. No zďaleka nezaručia, že si napíše atraktívny životopis, ktorý vzbudí u zamestnávateľa záujem medzi desiatkami, či stovkami ďalších žiadostí.

Prečo je profesionálne napísané CV najdôležitejšia časť v procese hľadania si práce? Pretože je to prvý kontakt medzi Vami a spoločnosťou a teda jediná možnosť ako sa na začiatok prezentovať. Nič viac, nič menej. Je nevyhnutné vedieť aké informácie o sebe zahrnúť a aké v CV radšej neuvádzať. Prvý dojem, ktorý o Vás žiadosť o zamestnanie iste vypovie, je vo väčšine prípadov rozhodujúci. Preto, získať si záujem zamestnávateľa a následne pozvanie na pohovor je cieľom všetkého úsilia vypracovania životopisu.

Uchádzač o zamestnanie môže byť akokoľvek vysoko kvalifikovaný, s akýmikoľvek skúsenosťami a oplývať úžasnými schopnosťami a zručnosťami, pokiaľ sa mu ale nepodarí správne si vyhotoviť životopis je pravdepodobné, že nedostane šancu prezentovať tieto atribúty na interview.

Individuálny prístup, kvalita a výstižnosť sú hlavné atribúty CVProfíka.

V dnešnej dobe sme svedkami vysokej konkurencie na trhu práce. Vedieť sa „predať“ môže byť preto vyčerpávajúce. Častokrát prežijú len tí najsilnejší, kandidáti, ktorí majú zamestnávateľovi čo ponúknuť. Nejde iba o bohatú kariéru, patria sem ďalšie aspekty osoby uchádzača a potenciál pre pozitívny prínos novému zamestnávateľovi. Dôležité je pripraviť životopis, či sprievodný /motivačný/ list šitý na mieru požiadavkám a očakávaniam konkrétnej pozícií, o ktorú má uchádzač záujem. Pokiaľ sa však ešte rozhodujete, na ktorú pozíciu budete reagovať, je dobré vedieť aspoň oblasť záujmu, t.j. odvetvie v ktorom sa chcete presadiť.

CVProfík je tu pre Vás, aby Vám pomohol získať pracovný pohovor a teda prácu po ktorej túžite! Keďže inzerované voľné pracovné miesta často pritiahnu veľké množstvo prihlášok záujemcov, úspešnosť Vám zaručí taká perzentácia, ktorá „vytŕča z radu“. Dobrá správa /pre vás/ je, že väčšina ľudí nevie ako si správne životopis, či sprievodný list k CV napísať a strávia iba krátky čas prípravou.

Profesionálne napísané dokumenty na výberové konanie výrazne zvýšia šancu na pohovor a tým pádom sa skráti čas hľadania si práce.

MILÍ POTENCIONÁLNI ZÁUJEMCOVIA, rada by som zdôraznila, že napísanie kvalitného životopisu trvá niekoľko hodín. Túto činnosť robíme prioritne preto, aby sme priniesli originálne, zmysluplné služby, ktoré Vám pomôžu k nájdeniu si novej práce. Tento nápad sa zakladá na osobnej skúsenosti prečítania tisícov životopisov a motivačných listov, z ktorých iba malá časť bola napísaná správne a zaujímavo. Do každého klienta investujeme spolu s telefonickou konzultáciou zväčša viac ako pol dňa práce. Našim cieľom teda je šírenie kvalitných služieb za nízku cenu. V porovnaní so zahraničnými spoločnosťami máme výrazne prijateľnejšie sadzby, aby sme boli prístupní všetkým.